از جمــــله رویدادهای برگــــزار شده توسط مؤسســـه فراکـــوچ می‌تـــوان به «برگــــزاری بیش از 80 رویداد آموزشی فوق ‌برنامه» شامل سمینارها، کارگاه‌ها و وبینارهای «آشنایی با مهارت کوچینگ»، «ارتباط مؤثر»، «مهارت‌های زندگی»، «کاهش استرس»، «بیزینس کوچینگ»، «جرأت‌مندی»، «مدیریت خشم»، «مدیر در نقش کوچ» و... اشاره کرد.

از دیگر اقدامات ارزشمند مؤسسه فراکوچ، ایجاد یک بستر مناسب در قالب «نشست هم‌افزایی» در راستای فرهنگ‌سازی و انجام فعالیت‌ها و تولید محتوای علمی - فرهنگی می‌باشد.
تدوین و ترجمه‌ی مقالات مرتبط، تألیف کتاب و نشر آثار و همچنین برگزاری رویداد در حوزه کوچینگ را می‌توان به‌عنوان بخشی از این فعالیت‌ها نام برد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در رویدادهای موسسه فراکوچ کلیک کنید.