فرم درخواست آموزش و جلسات کوچینگ سازمانی

برای مشاوره رایگان جهت استفاده از دوره های آموزشی و جلسات کوچینگ سازمانی، لطفا فرم زیر را تکمیل فرمائید:


*
نام و نام خانوادگی:

*
نام شرکت / سازمان:

*
سمت شما در سازمان:

*
سایت و صفحات مجازی شرکت / سازمان شما:

*
آدرس دقیق شرکت / سازمان شما:

*
سابقه آشنایی شرکت / سازمان شما با مهارت کوچینگ

*
از چه طریقی با فراکوچ آشنا شده اید؟

*
چه خدمتی را برای شرکت/ سازمان خود در نظر دارید؟  
شماره همراه :
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.


آدرس ایمیل :
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.


کد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.