درباره مرکز آموزش کوچینگ ایران

فراکوچ
 
با عنایات حضرت حق و از سال 94 ، فعالیت تیم مرکز آموزش کوچینگ ایران تحت عنوان “کوچینگ دانش بنیان” آغاز گردید. در طول این مدت تیم حرفه ای در جهت بومی سازی این دانش شکل گرفت و فعالیت های زیادی انجام شد.
 
در سال 96 این مرکز فعالیت خود را گسترش داده و “موسسه توسعه مربیگری فراکوچ ایرانیان” را با شماره 5928 به ثبت رسانده و طور تخصصی در حوزه  “ارائه خدمات کوچینگ” و ” آموزش کوچینگ” شروع به فعالیت نمود.
 
با توجه به نیاز جامعه و نیز مدیران و رهبران سازمانها، تمرکز ما بر روی تربیت کوچهای حرفه ای و متدلوژی روز دنیا در آموزش مهارتهای کوچینگ قرار گرفته است.
 

در این راستا از تمام توان خود در نیل به این هدف استفاده خواهیم نمود.از جمله طراحی دوره های مختلف تربیت کوچ و نیز ارائه خدمات علمی و پژوهشی که در دست برنامه ریزی بوده و به زودی رونمایی خواهد گردید.

 
تمرکز اصلی ما:
  • معرفی و ترویج خدمت کوچینگ در سطح ملی
  • ارائه خدمات مربیگری و کوچینگ به سازمانها و ادارات و افراد متقاضی در حوزه های زندگی و کسب و کار و مدیریت و رهبری
  • آموزش کوچینگ و تربیت بیش از 1000 مربی تا پایان سال ۱۴۰۰
  • شبکه سازی و برقراری ارتباطات کاری منطقه ای و جهانی
  • میزبانی رویداد های علمی و حرفه ای با استانداردهای بین المللی در داخل و حضور به عنوان پاویون ملی کشور در رویدادهای ملی
  • سازماندهی یک مرجع علمی چند زبانه بین المللی مرتبط با دانش کوچینگ
  • ایجاد تعامل و بستری مشترک میان سایر تشکلهای همسو و تلاش برای جذب و جلب همکاری و تعامل با آنها
  • ایجاد ارزش افزوده مطلوب برای اعضای حقیقی و حقوقی
 
ما بزرگترین شبکه مستقل از مدرسان و کوچهای حرفه ای با تاییدیه ملی و بین المللی، شرکتها و افراد متخصص در حوزه های علوم انسانی، روانشناسی و مدیریت منابع انسانی خواهیم بود و وظیفه اصلی ما تحقیق و پژوهش در جهت بومی سازی دانش بین المللی کوچینگ  و سپس ارائه خدمات اجرا  و آموزش مهارتهای کوچینگ زندگی و کسب و کار (Life Coaching & Business Coaching) با نگاه ملی و منطقه ای خواهد بود.